Știu, deci știi. La Basarabi

La Basarabi – Murfatlar, nu departe de Constanța, au fost descoperite, săpate în masivul de cretă al Dealului Tibișirului mai multe biserici rupestre, datate spre sfârșitul secolului al X-lea, pe când Dobrogea era provincia Paristrion a imperiului bizantin. Amintitoare a unor monumente contemporane din Crimeea, Capadoccia, Caucaz și Italia meridională, legate de o lume monastică, provincială, amestecată etnic și cu probabile ecouri dualist eretice, monumentele de la Murfatlar au obișnuitele spații liturgice –  altar, naos și pronaos –, cu o decorație stângaci  incizată, dar plină de pitoresc, cu cruci de Malta, șerpi împletiți cu cap de fiară, oranți, corăbii, cai și labirinturi, cu inscripții chirilice și runice , mărturisind legături cu lunea slavă și cu aceea scandinavă într-o vreme în care drumul care lega pe vikingi de Constantinopol trecea și prin părțile noastre de lume.