Știu, deci știi. Biserica mânăstirii Humor și Moldovița

În șirul bisericilor cu pictură exterioară din Bucovina secolului XVI – lea – intrate în patrimoniul mondial UNESCO – două sunt strâns înrudite stilistic. Este vorba de biserica mânăstirii Humor și de cea a mânăstirii Moldovița. Prima, precedată de o biserică de secol XV, a fost refăcută în forma actuală, la  1530, de logofătul Toader Bubuiog,  pictura de sinuoasă eleganță, dominată de armonii cromatice și mai ales de alburi, marcând la 1535 un apogeu al muralismului moldav. Se disting aici un Asediu al Constantinopolului, tablouri votive cu familia ctitorului și al neamului domnesc al lui Rareș. Acesta va fi ctitorul celei de a doua biserici cu hramul Bunei Vestiri de la Moldovița în 1532 – înlocuind un mai vechi lăcaș -, pictată în 1537 într-un stil mai curând manierist, cu o iconografie în care distingem, din nou, Asediul Constantinopolului. La începutul secolului XVII-lea mitropolitul Efrem va adăuga noi clădiri perfect integrate ansamblului.