Știu, deci știi. Biserica de la Densuș

În părțile Hațegului se află un monument de o frapantă originalitate. Este vorba despre  Biserica de la Densuș  cu planul bizantin în cruce greacă înscrisă și cu ecouri de stil romanic la învelitorile de piatră, la clopotniță și la cornișe, datată la mijlocul și către sfârșitul secolului al XIII-lea. Monumentul este alcătuit din material antic – arhitrave, altare votive – provenind de la învecinata Ulpia Traiana și își găsește analogii în Boemia secolului al XII-lea.

Într-o etapă ulterioară , la 1443, meșterul Ștefan a zugrăvit altarul și o parte a naosului cu o pictură cromatic armonioasă, după canonul bizantin al epocii paleologe.