Știu deci știi. Capețienii

Capețienii au fost principala dinastie franceză a evului mediu ce-și trage numele de la Hugo Capet, duce al ținuturilor pariziene în 987 și care a durat până în 1328 la așa numiți regi blestemați, evocați într-un celebru roman istoric  de către Maurice Druon.

Vremea capețienilor este cea a participării active a regatului francez la cruciade – pornite de la Clermont în secolul XI, conduse de un Ludovic al VII-lea, în secolul XII, istorisite de primii cronicari de limbă franceză – Geoffroy de Villehardouin  și Robert de Clari – în secolul XIII, dar și de cunoscutele cântece de vitejie (chansons de geste) având drept erou pe contele Roland); este și vremea unei riguroase organizări administrative în timpul lui Filip al II-lea August, cel care a fortificat Parisul, este și cea a lui Ludovic al IX-lea cel Sfânt cu pioasele sale ctitorii în stilul gotic, acum născut, pe malurile Senei; este, în fine, vremea acelui rege, aproape modern care a fost Filip al IV-lea cel Frumos, centralizator al regatului, persecutor al templierilor  și chiar falsificator de monedă.