Pop up. Ion Luca Caragiale (1852-1912)

Se împlinesc 170 de ani de la nașterea lui Caragiale și 110 ani de la moartea sa, prilej de rememorare și de aprofundare a vieții și operei sale. A fost dramaturg, autor de schițe și nuvele, pamfletar, poet, director de teatru, comentator politic, ziarist.

  • S-a născut lângă Ploiești și și-a legat pe veci numele de această urbe.
  • A scris piesele „O scrisoare pierdută”, „O noapte furtunoasă”, D-ale carnavalului”, „Năpasta”, schițele „Căldură mare” sau „Lanțul slăbiciunilor”, dar și nuvelele fantastice ca „O făclie de Paște”, „La hanul lui Mânjoală”.
  • A fost membru al „Junimii”, și-a publicat multe creații în „Convorbiri literare”, a scris la „Timpul” și la multe alte periodice, a înființat și condus revista „Moftul român”, a fost director al Teatrului Național din București.
  • Dezgustat și dezamăgit de scena politică și de atacurile la care fusese supus, se retrage la Berlin unde își și sfârșește zilele. A fost criticat fiindcă ar fi disprețuit în opera sa poporul român, dar, în fapt, Caragiale s-a dovedit a fi un patriot sensibil, care a pregătit alături de marii intelectuali din generația sa Marea Unire. A prevăzut cu aproape trei decenii înainte ceremonia încoronării regale de la Alba Iulia, din 1922.

Călinescu l-a declarat cel mai mare dramaturg român, deschizător de drumuri pentru teatrul absurdului ilustrat de Eugen Ionescu și pentru proza fantastică a secolului al XX-lea. Astfel, actualitatea lui Caragiale crește pe măsura trecerii timpului.